Σχετικά με το διαγωνισμό

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει για 2η χρονιά τον διαγωνισμό «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύοντας  αυτή τη φορά στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών Web και κινητών τηλεφώνων στον τομέα του Τουρισμού. Οι εφαρμογές αυτές θα προσφέρουν νέες δυνατότητες όσον αφορά στην ψηφιακή αφήγηση και στη δημιουργία νέων εμπειριών στους επισκέπτες της πόλης. Στοχεύει επίσης στη διάθεση ανοιχτών δεδομένων από φορείς της πόλης που σχετίζονται με τον τουρισμό, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς των εφαρμογών. Ο Δήμος προσκαλεί επίσης τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμβάλλουν με τις ιδέες τους για πιθανές εφαρμογές, αποτελώντας μια πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών.

Ο διαγωνισμός «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition» αποτελεί συνέχεια των δύο επιτυχημένων καινοτόμων δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, «Apps4Thessaloniki» και «Hackathess» και  στηρίζεται σε δύο σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων:

 • Στον πληθοπορισμό (crowdsourcing), όπου βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας, που παραδοσιακά εκτελούνταν από έναν υπάλληλο ή έναν εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή σε μία κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης.
 • Στα ανοιχτά δεδομένα, στο πλαίσιο των οποίων δημόσιοι φορείς παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα πολιτιστικού, οικονομικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου 2015 και θα διαρκέσει έως τις 17 Ιανουαρίου 2016.  Οι τρεις καλύτερες εφαρμογές θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα, τα οποία θα προκύψουν από χορηγίες.

 

Η σημασία του τομέα του Τουρισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν αμφισβήτησε την πολιτιστική της ταυτότητα και την μακρόχρονη παρουσία της. Μία από τις παλαιότερες και πιο πολυεθνικές πόλεις της Ευρώπης, γνωστή και ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι μοναδική στο να παντρεύει τη χιλιόχρονη ιστορία της και τα αρχιτεκτονικά απομεινάρια της με την ιστορία των Ρωμαϊκών, Βυζαντινών χρόνων, της Οθωμανικής περιόδου και της Εβραϊκής παρουσίας.

Οι πρωτοποριακές και σύγχρονες καλλιτεχνικές απόψεις, τα πολιτιστικά κέντρα της και οι δημιουργικές επιλογές, τα άπειρα μνημεία της, εκ των οποίων τα 15 χαρακτηρισμένα ως μνημεία UNESCO και τα 5χλμ της παραλίας της, μεταξύ άλλων,  κάνουν τη Θεσσαλονίκη να φαντάζει ως ένας προορισμός για όλους.

Ο Τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο και ραγδαία αναπτυσσόμενο παγκόσμιο οικονομικό τομέα. Θεωρείτε υπεύθυνος για μία καθημερινή οικονομική δραστηριότητα των 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια αγορά και το 6-7% της παγκόσμιας απασχόλησης. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του φυσικού και οικονομικού περιβάλλοντος των πόλεων και των χωρών.

Υπάρχει μία πολύ στενή και δυνατή σχέση μεταξύ του Τουρισμού και των πόλεων. Βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή του σε χώρους με πλούσια πολιτιστικά προϊόντα. Μόνο η "πόλη" μπορεί να παράξει έναν πλούτο πολιτισμού και εμπειριών επικεντρωμένο και συγκεντρωμένο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η ομορφιά των πόλεων είναι ότι αποτελούν το μέρος όπου οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν, οι ιδέες μεταδίδονται και οι αλλαγές βρίσκουν πεδίο εφαρμογής. Η ιδέα της "πόλης" λοιπόν, είναι σημαντικότατη. Ακόμη και η ίδια η λέξη είναι στενά συνδεδεμένη με τη λέξη πολιτισμός.

Ο Τουρισμός λοιπόν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σχετικά με την αστική ανάπτυξη, όχι μόνο ως στρατηγική για την παραγωγή ανταγωνιστικού προϊόντος για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών της, αλλά και ως ένας τρόπος ανάπτυξης της ίδιας της πόλης στον τομέα παραγωγής υποδομών και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω του apps for Tourism, βρίσκει ευκαιρία να συνεχίσει τη "συζήτηση" στο πως θα δημιουργηθούν νέες ανθρώπινες σχέσεις, θα διασυνδεθούν άνθρωποι και επιχειρήσεις, να αναπτύξει την ιδέα της "έξυπνης πόλης" η οποία θα είναι πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη, προσβάσιμη και ανθρώπινη.

 

Παραδείγματα εφαρμογών

Ο συνδυασμός τεχνολογίας και τουρισμού έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, δίνοντας μεγάλη ώθηση στις καινοτόμες τουριστικές επιχειρήσεις.  Οι εφαρμογές για τον τουρισμό θα μπορούσαν να καλύπτουν τα παρακάτω ενδεικτικά θέματα, τα οποία όμως δεν περιορίζουν τις επιλογές των διαγωνιζόμενων:

 • Παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος μέσα από ψηφιακές αφηγήσεις, οι οποίες κατευθύνουν τους επισκέπτες στην εξερεύνηση και την ανακάλυψη της πόλης. Στόχος είναι ο επισκέπτης να γίνει μέρος της ιστορίας και με τον τρόπο αυτό να συνδεθεί με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία.
 • Χρήση, έστω και σε μικρή κλίμακα, αισθητήρων, ετικετών και άλλων «έξυπνων» συσκευών που συνδέουν τον ψηφιακό με το φυσικό χώρο της πόλης ώστε να προσφέρονται στους τουρίστες υπηρεσίες σχετικές με τη θέση στην οποία βρίσκονται.
 • Δημιουργία χώρων επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίοι βελτιώνουν την κατανόηση του περιβάλλοντος και εξάπτουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για εξερεύνηση της πόλης και ανακάλυψη νέων εμπειριών.
 • Παροχή πρόσβασης στην πολιτιστική ατζέντα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
 • Νέα εργαλεία και εφαρμογές για τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Σύνδεση των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών με το κοινό τους.
 • Παροχή εξατομικευμένων εμπειριών και υπηρεσιών στους επισκέπτες της πόλης.
 • Διευκόλυνση και ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ επισκεπτών και πολιτών με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοκατανόησης.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση της ροής των επισκεπτών σε μια πόλη.

Οι εφαρμογές που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι λειτουργικές και να μπορούν να γίνουν εμπορικά βιώσιμες με μικρής κλίμακας επιπλέον ανάπτυξη.

 

Διαδικασία – Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού θεωρείται η 15η Νοεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στην πλατφόρμα της διοργάνωσης, έως τις 31/12/2015.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις ιδέες τους για εφαρμογές στον τομέα του τουρισμού έως τις 17/1/2015. Οι ιδέες αυτές αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών, οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς να απαιτείται η έγκριση αυτού που την κατέθεσε.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταχωρήσουν την τεχνολογική εφαρμογή τους σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα που  διατίθεται στην πλατφόρμα της διοργάνωσης έως τις 17/1/2015. Στη φόρμα αυτή θα περιέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής. Επιπλέον, ο κώδικας της εφαρμογής θα πρέπει να ανεβεί σε ένα δημόσιο αποθετήριο στην πλατφόρμα GitHub (https://github.com/), μαζί με λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση και την εγκατάστασή της. Στην περίπτωση των εφαρμογών web θα πρέπει επίσης να υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή σε server του διαγωνιζομένου ώστε αυτή να μπορεί να αξιολογηθεί. Στην περίπτωση των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων θα πρέπει επίσης να διατίθεται το αρχείο με το οποίο θα μπορέσει κάποιος να εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να καταχωρηθεί η εφαρμογή θα πρέπει να έχει προηγηθεί δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 31/12/15.

Η αξιολόγηση θα γίνει από ειδική επιτροπή και τη συμμετοχή πολιτών με τη βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της διοργάνωσης. Η ψήφος του κοινού αντιστοιχεί στο 30% ενώ της κριτικής επιτροπής στο 70% της βαθμολογίας.

Οι πολίτες μπορούν να βαθμολογούν και τις κατατεθειμένες ιδέες σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Η ιδέα που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα παρουσιαστεί από τον εμπνευστή της στην εκδήλωση βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού.

Οι βράβευση των νικητών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

 

Κριτήρια

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εφαρμογές με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

 • Innovation/Scalability
 • Usefulness
 • User Interface/Experience
 • Multilingual Support
 • Data Openness
 • Technical Excellence

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια θα δοθούν τις επόμενες μέρες.

 

Βραβεία

Οι τρεις πρώτοι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν χρηματικά βραβεία:

1ο βραβείο: 3.000€ και κάλυψη των εξόδων (μετάβαση και διαμονή) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Mayor’s Digital Travel Award 2016», ο οποίος θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ στις 9-10 Φεβρουαρίου 2016.

2ο βραβείο: 2.000€

3ο βραβείο: 1.000€.

Τα βραβεία θα καλυφθούν από χορηγίες. Εκτός από τα χρηματικά δεν αποκλείεται να δοθούν στους νικητές και βραβεία σε είδος (π.χ. tablets).