Χορηγοί του διαγωνισμού

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς για τα βραβεία. 

Το Public για την χορηγία των δυο πρώτων βραβείων (5000 ευρώ) για τις εφαρμογές.

Την Get  (500 ευρώ) και την dotsoft  (500 ευρώ) για την χορηγία του τρίτου βραβείου για τις εφαρμογές.

Την MLS για την χορηγία ενός tablet (MLS iQ Tab Bullet 3G + 2 iQ Portable Chargers) για την καλύτερη ιδέα από τους πολίτες σύμφωνα με τις ψήφους των πολιτών.