HotΘess

Ψηφοφορία: 
2.55
Average: 2.6 (560 votes)
Ομάδα: 
HotCity
Περίληψη Λειτουργικότητας Εφαρμογής: 
Η υπηρεσία HotThess δαμάζει τη δύναμη του πλήθους για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Βασιζόμαστε στα δεδομένα check-in που κάνουν οι χρήστες της υπηρεσίας FourSquare στο κέντρο της πόλης, για να ανακαλύψουμε και να οπτικοποιήσουμε όχι μόνο τα δημοφιλέστερα σημεία αλλά τις ευρύτερες περιοχές (γειτονιές) όπου συναντά κανείς έντονη δραστηριότητα. Αποθηκεύοντας τα δεδομένα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να επιτρέψουμε στο χρήστη να σχεδιάσει την έξοδό του στην πόλη όχι μόνο την τρέχουσα χρονική στιγμή, αλλά για όποια ημέρα και ώρα της εβδομάδας επιθυμεί. Η υπηρεσία προσφέρει, ανάμεσα σε άλλες, κάποιες μοναδικές δυνατότητες που δεν προσφέρονται από άλλες υπηρεσίες: - Αυτόματος σχεδιασμός θεματικών διαδρομών (π.χ. μουσεία της πόλης) - Αυτόματος σχεδιασμός διαδρομών που οδηγούν το χρήστη μέσα από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, ανάλογα με τη μέρα και ώρα - Οπτικοποίηση των ζωντανών περιοχών της πόλης σε web και mobile εφαρμογές - Δυνατότητα υβριδικής απεικόνισης μέσω augmented reality πάνω σε απλούς, εκτυπωμένους χάρτες Επαυξημένη Πραγματικότητα για τη Θεσσαλονίκη Όσο κι αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία στα κινητά, ο απλός τυπωμένος χάρτης θα παραμείνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς η χρήση του είναι δωρεάν, δεν καταναλώνει ενέργεια ή δεδομένα, ο χρήστης μπορεί να σημειώσει πάνω σε αυτόν, καλύπτει μεγάλες περιοχές με αρκετή λεπτομέρεια και τέλος είναι εύκολο δύο ή περισσότεροι χρήστες να συνεργαστουν πάνω σε ένα κοινό χάρτη αντί για τη μικρή οθόνη ενός κινητού. Η υπηρεσία μας δίνει στους απλούς χάρτες νέες διαστάσεις, επιτρέποντας την οπτικοποίηση ψηφιακής πληροφορίας για τα δημοφιλή σημεία αλλά και τη δρομολόγηση των χρηστών, όταν τους κοιτάμε μέσα από την κάμερα μίας ή περισσότερων κινητών συσκευών. Σαν “μαγικός φακός”, η εφαρμογή μας επιτρέπει στο χρήστη να ανακαλύψει γρήγορα και εύκολα όλες τις πληροφορίες της υπηρεσίας μας με το κινητό του, όποτε τις χρειάζεται, και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το χάρτη με τον παραδοσιακό τρόπο, όταν απλά θέλει να περιηγηθεί.
Περίληψη Λειτουργικότητας Εφαρμογής (στα Αγγλικά): 
The HotThess service harnesses the power of the crowd to offer innovative services to Thessaloniki’s visitors and residents alike. Based on the check-in data of the popular FourSquare service, it is able to discover and visualise not just the “hot” points of interest in the city, but also wider “hot” (lively) areas. By storing and analysing this data, the service allows its users to plan their trip around town not just for the current moment, but for any day and time in the week that interests them. The service offers, amongs others, some unique capabilities that are not found in any other service: - Automated planning of thematic routes (e.g. city’s musems) - Automated planning of routes that guide the user through the city’s liveliest neighbourhoods, depending on the day and time - Visualising the city’s lively neighbourhoods via web and mobile apps - Visualising information upon simple printed paper maps, using Augmented Reality Augmented Reality for Thessaloniki Despite the advances in mobile technology and apps, the simple paper map will always remain a popular tool, because of its unique characteristics of being very low cost (or free), no consumption of power or data, the ease with which users can annotate it, the coverage of large areas with sufficient detail and its ability to aid collaboration between multiple users (which is hard to accomplish on a small mobile screen). Our services gives simple paper maps new abilities, by overlaying digital information regarding points of interest and routes, when the maps are viewed through the mobile device’s camera viewfinder, supporting multiple devices at the same time. Acting like a “magic lens”, our app allows users to quickly and easily discover all the digital information they require when they need it, and to continue to use the map in a traditional way in all other circumstances, e.g. for simple navigation.
Cover photo: 
Οθόνες Εφαρμογής: 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με μείγμα τεχνολογιών που συμπεριλαμβάνουν:

  • Back end: MySQL, PHP, JSON
  • Web: HTML5, AJAX, PHP, JavaScript
  • Mobile app: Android Java
  • Augmented Reality app: Android, C#

Για τη χρήση της υπηρεσίας συστήνουμε:

  • Web : Τελευταίες εκδόσεις Chrome (v.47), Firefox (v.43), Safari (v 9.0.2)
  • Mobile app: Android 4.4+, 1Gb RAM, Dual core processor
  • Augmented Reality app: Android 4.4+, 2Gb RAM, Quad-core processor
Άδεια: 
GNU General Public License (GPL) 3.0
Αναλυτική Παρουσίαση Εφαρμογής: