ThessOpenTrip

Ψηφοφορία: 
2.024655
Average: 2 (365 votes)
Ομάδα: 
ΙΠΤΗΛ
Περίληψη Λειτουργικότητας Εφαρμογής: 
Το ThessOpenTrip είναι μια εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές που απευθύνεται στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, και η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της παραμονής τους και την περιήγηση τους στα αξιοθέατα της πόλης με ποικίλους τρόπους. Η εφαρμογή κάνει χρήση τεχνικών πληθοπορισμού για την παραγωγή δεδομένων από τους χρήστες και συμβάλει στην κοινότητα ανοιχτών δεδομένων επιτρέποντας ανώνυμη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μέσω μιας ελεύθερα προσβάσιμης Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming InterfaceAPI). Η εφαρμογή ThessOpenTrip επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να αξιολογούν και να αλληλεπιδρούν με σημεία ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και να στέλνουν αναφορές σε πραγματικό χρόνο, σχετικές με διάφορα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στους δρόμους της πόλης, τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται στον χάρτη (η εφαρμογή ThessOpenTrip χρησιμοποιεί το σύστημα χαρτών OpenStreetMaps). Πιο συγκεκριμένα, τα περιστατικά που υποστηρίζονται σχετίζονται είτε με πολιτιστικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στους δρόμους (π.χ. φεστιβάλ), είτε με γεγονότα που αφορούν στην κυκλοφορία στην πόλη (π.χ. κίνηση στους δρόμους). Με αυτό τον τρόπο και εκμεταλλευόμενη τεχνικές πληθοπορισμού, η εφαρμογή δημιουργεί ένα αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων για σημεία ενδιαφέροντος και περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε επισκέπτες της πόλης, αλλά και σε αναλυτές, δημοσιογράφους κτλ. Μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες του ThessOpenTrip είναι ο μηχανισμός αξιολόγησης της αξιοπιστίας των αναφορών που δημιουργούνται από τους χρήστες. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του μηχανισμού αυτού βασίζεται σε ένα σύνολο παραμέτρων όπως είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης των χρηστών, η απόσταση τους από το σημείο στο χάρτη για το οποίο γίνεται η αναφορά, καθώς και η τρέχουσα ταχύτητά τους. Οι χρήστες όμως, παράλληλα με την δημιουργία αναφορών, συμμετέχουν επίσης και στην αξιολόγησή τους. Κάθε φορά που κάποιος χρήστης πλησιάσει την τοποθεσία μιας αναφοράς, η εφαρμογή ζητάει από αυτόν να την αξιολογήσει σε πραγματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των χρηστών χρησιμοποιούνται από ένα πιθανοτικό μοντέλο, ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός της αξιοπιστίας της αναφοράς που υποβλήθηκε. Η παραπάνω διαδικασία συμβάλει στην επαλήθευση της εγκυρότητας των πληροφοριών που υποβάλουν οι χρήστες στην εφαρμογή, παρέχοντας έτσι ένα μηχανισμό φιλτραρίσματος πληροφορίας, σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές του είδους, οι οποίες επιτρέπουν τη διάχυση κάθε είδους πληροφορίας, ακόμα και κακόβουλης, μεταξύ των χρηστών. Η μηχανισμός εκτίμησης αξιοπιστίας του ThessOpenTrip εγγυάται ότι μόνο οι χρήσιμες και μη κακόβουλες πληροφορίες θα διαμοιράζονται μεταξύ των χρηστών της. Για παράδειγμα, μόνο χρήστες με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης (πάνω από 60%) μπορούν να δημιουργήσουν νέα σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η εφαρμογή ThessOpenTrip δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν διαδρομές στα πολυάριθμα μνημεία πολιτιστικού, και όχι μόνο, ενδιαφέροντος της πόλης όπως μνημεία, μουσεία, αξιοθέατα, εκκλησίες και εστιατόρια. Οι διαδρομές αυτές προτείνονται στον χρήστη από την εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες επιλογές του, όπως για παράδειγμα τον διαθέσιμο χρόνο, την τοποθεσία του κλπ., παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη τουριστική υπηρεσία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
Περίληψη Λειτουργικότητας Εφαρμογής (στα Αγγλικά): 
ThessOpenTrip is a mobile application for tourists who visit Thessaloniki, aiming at facilitating their stay and sightseeing in various ways. The application deploys crowd-sourcing techniques for generating data by the end users and contributes to the open data community by allowing anonymous access to the user-generated data, provided through an open Application Programming Interface (API). ThessOpenTrip allows the crowd to create, evaluate and interact with points of interest (POIs) as well as to submit reports about various incidents, which take place in real time in the city of Thessaloniki and displayed on the city map (ThessOpenTrip incorporates OpenStreetMaps map system). In particular, the incidents that are supported are related to street events (e.g. festivals) and or current urban mobility conditions (e.g. live traffic). In this way, i.e. through the exploitation of crowd sourcing techniques, the application builds an open data repository of POIs and incidents that are of high interest to the city visitors, but also to data analysts, journalists, etc. One of the key innovations of ThessOpenTrip relies on a mechanism for evaluating the reliability of the submitted reports, based on the reputation of the user, their location with respect to the event they report and their current speed. The real users also participate in this evaluation process in a crowd sourcing fashion, as follows. All users who are moving close to the reported incident are asked to validate the submitted report in real time. User feedback is used by a probabilistic model in order to estimate the degree of reliability of the submitted report. This mechanism contributes to the validation of the data that the crowd submits, providing a data filtering facility, as opposed to the most common applications of this kind, which allow any data, even span information to be shared among the users of the same network. The ThessOpenTrip reliability estimation mechanism assures that no malicious information is injected into the system. E.g. only users with a high trust level (above 60%) can add new POIs. On top of that, ThessOpenTrip enables users to create and perform cultural tours through the city’s numerous monuments, landmarks, museums, restaurants or religious sites, based on the user’s preferences with respect to available time, starting location, number of nearby places, and types of POIs, thus providing an integrated touristic information service that supports real time information.
Cover photo: 
Οθόνες Εφαρμογής: 
Main Screen
Report Sumbmission
Create new POI
Create a Plan
Plan Details
Plan Details
Incoming Report
Report Evaluation
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
  • Ανάπτυξη Κώδικα: Apache Cordova (HTMLCSS & JS)
  • Πλατφόρμα: συσκευές Android
  • Απαιτεί Android 2.3.3 και νεότερες εκδόσεις
  • Απαιτεί σύνδεση στο δίκτυο
  • Απαιτεί ενεργοποίηση τοποθεσίας
  • Τρέχουσα έκδοση: 1.0.0
  • Άδεια: GNU Lesser General Public License 3.0
Άδεια: 
GNU Lesser General Public License 3.0