Λογαριασμός χρήστη

Καταχώρηση Ιδέας | Εφαρμογής

Για να καταχωρήσετε μία ιδέα ή εφαρμογή θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και αφού λάβετε το e-mail ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής.

Η δυνατότητα καταχώρησης εφαρμογών θα δοθεί αργότερα μετά τη λήξη δηλώσεων συμμετοχής. Δήλωση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ μέχρι της 31/12/2015.

Μετά τη σύνδεση από την αριστερή στήλη κάτω από το μενού Πλοήγηση επιλέγετε Καταχώρηση Εφαρμογής (όταν ανακοινωθεί) ή Καταχώρηση Ιδέας και μόλις εγκριθεί από τους διαχειριστές, το περιεχόμενο θα δημοσιευθεί.